AAA   AAAA
dowóz: 84 686 21 17
Pychotka
 
MCS MATEUSZ CUDAK realizuje projekt pn. Podniesienie efektywności energetycznej budynku gastronomicznego ”Pychotka” z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1- Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z instalacją fotowoltaiki.
Realizacja projektu wpisuje się w cel tematyczny nr 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 tj. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, priorytet inwestycyjny 4b tj. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
Główne planowane w ramach projektu prace to: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizację c.o., modernizacja oświetlenia, modernizacja c.w.u., zamontowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok.4 kW, wprowadzenie systemu zarządzania energią.
Ostatecznym efektem działań przeprowadzonych w ramach inwestycji będą: oszczędność energii cieplnej, oszczędność energii elektrycznej, zmniejszenie zużycia energii końcowej, zdolność wytwarzania energii elektrycznej z instalacji wykorzystującej OZE, redukcja emisji dwutlenku węgla i pyłów.
Projekt przyczyni się do wypełniania zobowiązań wynikających z pakietu energetyczno-klimatycznego UE oraz Strategii Europa 2020, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i stworzenia
konkurencyjnego rynku energii odnawialnej w regionie.
Wartość całkowita projektu wynosi 297 721,46 zł, wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 191 220,76 zł, dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 124 293,49 zł. 
 
 
Kolejny etap prac związanych z termomodernizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1- Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
Galeria
Codziennie inny zestaw dnia :
Dowóz gratis od 12 zł
Obowiązuje w całym mieście Biłgoraj
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Realisation: CePixel